ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

thzh-CNen

เป็นโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ในเขตสุขภาพที่ 2

 

เป็นโรงพยาบาล พัฒนาระบบริการสุขภาพภายในโรงพยาบาล และเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ระบบบริการปฐมภูมิ ถือว่าเป็นหน่วยบริการด่านหน้าที่ใกล้ชิดประชาชนและชุมชนมากที่สุด ให้บริการสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุกในด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟู สมรรถภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเรียนรู้ และให้มีความสามารถ ในการดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงและมีส่วนร่วม อย่างเข้มแข็งในการบริการสุขภาพของประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ

พัฒนางานด้านสาธารณสุข 14 แผนงาน 82 โครงการ และ 75 ตัวชี้วัด ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ อำเภอบ้านด่านลานหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะ. หน้าหลัก รายละเอียด. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ

รายงานผลการดำเนินโครงการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านด่านลานหอย ปี 2565

รายงานตามตัวชี้วัด ปี 2565

แผนงานได้รวบรวมผลการประเมินตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

สุขภาพ คือ สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต และสังคม

 

ตามคำนิยามขององค์การอนามัยโลกแห่ง (WHO) หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต การดำรงชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข

สุขภาพ นั้นไม่ได้หมายถึงความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสุขภาพจิตที่ดี เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขอีกด้วย

 

0-556-89027

 lanhoihosp@bdlh.go.th

 1. กิจกรรม
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. แกลอรี่

 

กิจกรรม

วันจันทร์, 17 มกราคม 2565 15:15

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links...

วันจันทร์, 17 มกราคม 2565 15:15

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links...

วันพฤหัสบดี, 20 มกราคม 2565 22:13

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ในส่วน Full Content ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพต่างๆ จากเมนูใน Editor

วันพฤหัสบดี, 20 มกราคม 2565 22:13

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ในส่วน Full Content ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพต่างๆ จากเมนูใน Editor

 

เข้าสู่ระบบ

โครงสร้างบริหาร

 • กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 • กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
 • กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
 • กลุ่มงานทันตกรรม
 • กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง
  ผู้บริโภค
 • กลุ่มงานการแพทย์
 • กลุ่มงานโภชนศาสตร์
 • กลุ่มงานรังสีวิทยา
 • กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 • กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
 • กลุ่มงานจิตเวช
 • กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
 • กลุ่มงานการพยาบาล
  • งานการพยาบาล
   ผู้ปุวยนอก
  • งานการพยาบาลผู้ปุวย
   อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
  • งานการพยาบาล
   ผู้ป่วยใน
  • งานการพยาบาล
   ผู้ปุวยห้องคลอด
  • งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติด
   เชื้อและงานจ่ายกลาง

บริการของโรงพยาบาล

 • ระบบสารสนเทศ

สถิติเว็บไซต์

มี 149 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ร้านยาคุณภาพ

สุขภาพชุมชน

โดยเภสัชกร

ปัจจุบันการรับรองคุณภาพเป็นแนวโน้มที่นิยมเพราะเป็นการประกันคุณภาพและบริการที่จะได้รับ การรับรองคุณภาพร้านขายยาต่างจากการรับรองคุณภาพร้านอาหารตรงที่ถ้าร้านยาไม่มีคุณภาพจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงแก่คนไข้ ในขณะที่การรับรองคุณภาพร้านอาหารถ้าเกิดความผิดพลาดผลกระทบก็เป็นเพียงแค่ไม่อร่อยแต่ไม่มีอันตรายเพราะผู้บริโภคมีสุขภาพแข็งแรงดี ต่างจากการรับบริการที่ร้านขายยาที่ผู้บริโภคอาจมีอาการเจ็บป่วย ความผิดพลาดจากการไม่มีคุณภาพจะส่งผลรุนแรงกว่า


ในวงการเภสัชกรรมมีผู้รับผิดชอบหลักด้านการกำกับดูแลคุณภาพร้านยา 2 หน่วยงาน ได้แก่กระทรวงสาธารณสุขและสภาเภสัชกรรม ซึ่งทั้งสองหน่วยงานมีการประสานความร่วมมือ และทำงานร่วมกันอย่างดีจนเกิดมาตรการต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยและอุ่นใจ