ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

thzh-CNen

เป็นโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ในเขตสุขภาพที่ 2

 

เป็นโรงพยาบาล พัฒนาระบบริการสุขภาพภายในโรงพยาบาล และเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ระบบบริการปฐมภูมิ ถือว่าเป็นหน่วยบริการด่านหน้าที่ใกล้ชิดประชาชนและชุมชนมากที่สุด ให้บริการสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุกในด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟู สมรรถภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเรียนรู้ และให้มีความสามารถ ในการดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงและมีส่วนร่วม อย่างเข้มแข็งในการบริการสุขภาพของประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น

รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ

รายงานผลการดำเนินโครงการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านด่านลานหอย ปี 2566

รายงานตามตัวชี้วัด ปี 2566

แผนงานได้รวบรวมผลการประเมินตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

สุขภาพ คือ สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต และสังคม

 

ตามคำนิยามขององค์การอนามัยโลกแห่ง (WHO) หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต การดำรงชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข

สุขภาพ นั้นไม่ได้หมายถึงความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสุขภาพจิตที่ดี เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขอีกด้วย

 

0-556-89027

 lanhoihosp@bdlh.go.th

 1. กิจกรรม
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. แกลอรี่

 

กิจกรรม

วันจันทร์, 17 มกราคม 2565 15:15

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links...

วันจันทร์, 17 มกราคม 2565 15:15

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links...

วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565 11:20

แผนการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์คุณภาพ (QOF) ปี 2565 แผนพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้านการฝึกอบรมภายนอก และภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข(โครงการ) ปี 2565...

วันพฤหัสบดี, 20 มกราคม 2565 22:13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าอัโนมัติตรวจนับเม็ดเลือดพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์(Complete Blood Cell) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร...

 

เข้าสู่ระบบ

โครงสร้างบริหาร

 • กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 • กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
 • กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
 • กลุ่มงานทันตกรรม
 • กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง
  ผู้บริโภค
 • กลุ่มงานการแพทย์
 • กลุ่มงานโภชนศาสตร์
 • กลุ่มงานรังสีวิทยา
 • กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 • กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
 • กลุ่มงานจิตเวช
 • กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
 • กลุ่มงานการพยาบาล
  • งานการพยาบาล
   ผู้ปุวยนอก
  • งานการพยาบาลผู้ปุวย
   อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
  • งานการพยาบาล
   ผู้ป่วยใน
  • งานการพยาบาล
   ผู้ปุวยห้องคลอด
  • งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติด
   เชื้อและงานจ่ายกลาง

บริการของโรงพยาบาล

 • ระบบสารสนเทศ

สถิติเว็บไซต์

มี 30 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ร้านยาคุณภาพ

สุขภาพชุมชน

โดยเภสัชกร

ปัจจุบันการรับรองคุณภาพเป็นแนวโน้มที่นิยมเพราะเป็นการประกันคุณภาพและบริการที่จะได้รับ การรับรองคุณภาพร้านขายยาต่างจากการรับรองคุณภาพร้านอาหารตรงที่ถ้าร้านยาไม่มีคุณภาพจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงแก่คนไข้ ในขณะที่การรับรองคุณภาพร้านอาหารถ้าเกิดความผิดพลาดผลกระทบก็เป็นเพียงแค่ไม่อร่อยแต่ไม่มีอันตรายเพราะผู้บริโภคมีสุขภาพแข็งแรงดี ต่างจากการรับบริการที่ร้านขายยาที่ผู้บริโภคอาจมีอาการเจ็บป่วย ความผิดพลาดจากการไม่มีคุณภาพจะส่งผลรุนแรงกว่า


ในวงการเภสัชกรรมมีผู้รับผิดชอบหลักด้านการกำกับดูแลคุณภาพร้านยา 2 หน่วยงาน ได้แก่กระทรวงสาธารณสุขและสภาเภสัชกรรม ซึ่งทั้งสองหน่วยงานมีการประสานความร่วมมือ และทำงานร่วมกันอย่างดีจนเกิดมาตรการต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยและอุ่นใจ