ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

thzh-CNen
ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยใน Download
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยใน ครั้งที่ 2 Download
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
แผนการเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา Download
แผนจ้างเหมาประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ Download
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ หลัง
Download