ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

thzh-CNen

https://www.bdlh.go.th/

สถานที่ติดต่อ : 

บ้านเลขที่ 20 หมู่ที 2 ตำบลบ้านด่าน
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 64140

ช่องทางการติดต่อ :

โทร : 055-68902-7

Line ID : BDLH@LINE>